งานพิเศษ

ตู้ใส่จดหมาย

ประเภทสินค้า

ตู้ล็อคเกอร์สั่งทำ

โต๊ะโรงอาหาร

หน้าโต๊ะปิด Laminate

เก้าอี้ไม้อัดขึ้นรูป

โต๊ะทำงาน

โต๊ะทำงานเสริมพาร์ติชั่น

โต๊ะทำงานเข้ามุมพร้อมลิ้นชักใต้โต๊ะ

โต๊ะทำงานรุ่น SS1-15120
ขนาด 150x120x75 cm.

ลิ้นชักรุ่น S-613R
ขนาด 42x55x60 cm.