เก้าอี้ C-BAR-B

ราคาเริ่มต้น

แบบ : เก้าอี้ C-BAR-B
ขนาด : 35 x 35 x 81 ซม.