โปรหั่นราคา

ตู้บานกระจก LK-100 G
ขนาด 91 x 45 x 183 ซม. พร้อมแผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา, ครีม
ราคาปกติ 5,200 ลดเหลือ 4,200 บาท

สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน
ราคาปกติ 5,800 ลดเหลือ 4,800 บาท

โปรหั่นราคา

ตู้เก็บของ LK-101 M
ขนาด 60 x 45 x 183 ซม. ช่องวางของ พร้อมแผ่นชั่น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา, ครีม
ราคาปกติ 4,100 ลดเหลือ 3,350 บาท

สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน
ราคาปกติ 4,600 ลดเหลือ 3,800 บาท

โปรหั่นราคา

ตู้แขวนเสื้อ LK-102 D
ขนาด 60 x 53 x 183 ซม. พร้อมกระจกและแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา,ครีม
ราคาปกติ 4,600 ลดเหลือ 3,600 บาท

สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน
ราคาปกติ 4,900 ลดเหลือ 4,050 บาท

โปรหั่นราคา

ตู้แขวนเสื้อ SG-18D 
ขนาด 91 x 53 x 183 ซม. พร้อมกระจกและแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา,ครีม,สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน

ราคาปกติ 6,300 ลดเหลือ 5,300 บาท


โปรหั่นราคา

ตู้แขวนเสื้อ SG-1812
ขนาด 118 x 45 x 183 ซม. พร้อมกระจกและแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา,ครีม,สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน

ราคาปกติ 6,300 ลดเหลือ 5,200 บาท


โปรหั่นราคา

ตู้แขวนเสื้อ SG-1812D 
ขนาด 118 x 53 x 183 ซม. พร้อมกระจกและแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา,ครีม,สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน

ราคาปกติ 8,200 ลดเหลือ 6,750 บาท


ตู้วางรองเท้าโล่ง

16 ช่อง ขนาด 120x30x90 ซม. ราคา 6,000 บาท

20 ช่อง ขนาด 120x30x120 ซม. ราคา 7,000 บาท

30 ช่อง ขนาด 180x30x120 ซม. ราคา 10,000 บาท

40 ช่อง ขนาด 240x30x120 ซม. ราคา 12,000 บาท                

ตู้วางรองเท้าบานเปิดทึบ

16 ช่อง ขนาด 120x40x90 ซม. ราคา 9,000 บาท

20 ช่อง ขนาด 120x40x120 ซม. ราคา 10,500 บาท

30 ช่อง ขนาด 180x40x120 ซม. ราคา 14,000 บาท

40 ช่อง ขนาด 240x40x120 ซม. ราคา 17,000 บาท

ตู้วางรองเท้าบานเปิดทึบแบบมีชั้นภายใน

9 ช่อง ขนาด 90x40x100 ซม. ราคา 8,000 บาท

12 ช่อง ขนาด 120x40x100 ซม. ราคา 9,000 บาท

15 ช่อง ขนาด 150x40x100 ซม. ราคา 11,000 บาท

18 ช่อง ขนาด 180x40x100 ซม. ราคา 12,500 บาท

24 ช่อง ขนาด 240x40x100 ซม. ราคา 15,500 บาท

ตู้วางรองเท้าบานเปิดกระจกแบบมีชั้นภายใน

9 ช่อง ขนาด 90x40x100 ซม. ราคา 9,500 บาท

12 ช่อง ขนาด 120x40x100 ซม. ราคา 11,500 บาท

15 ช่อง ขนาด 150x40x100 ซม. ราคา 13,000 บาท

18 ช่อง ขนาด 180x40x100 ซม. ราคา 15,000 บาท

24 ช่อง ขนาด 240x40x100 ซม. ราคา 18,000 บาท

ตู้ล๊อคเกอร์ไม้

6 ช่อง ขนาด 27x36x83 ซม. ราคา 8,500 บาท

9 ช่อง ขนาด 27x36x54 ซม. ราคา 9,500 บาท

12 ช่อง ขนาด 27x36x40 ซม. ราคา 10,500 บาท

18 ช่อง ขนาด 27x36x26 ซม. ราคา 11,500 บาท

24 ช่อง ขนาด 27x36x18 ซม. ราคา 12,500 บาท

    ***ขนาดภายนอก 90x40x180 ซม.***