หั่นราคาท้าโควิด

ตู้บานกระจก LK-100 G
ขนาด 91 x 45 x 183 ซม. พร้อมแผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา, ครีม
ราคาปกติ 4,600 ลดเหลือ 3,600

สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน
ราคาปกติ 4,900 ลดเหลือ 3,900

หั่นราคาท้าโควิด

ตู้เก็บของ LK-101 M
ขนาด 60 x 45 x 183 ซม. ช่องวางของ พร้อมแผ่นชั่น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา, ครีม
ราคาปกติ 3,900 ลดเหลือ 3,000

สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน
ราคาปกติ 4,200 ลดเหลือ 3,300

หั่นราคาท้าโควิด

ตู้แขวนเสื้อ LK-102 D
ขนาด 60 x 53 x 183 ซม. พร้อมกระจกและแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา,ครีม
ราคาปกติ 4,300 ลดเหลือ 3,200

สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน
ราคาปกติ 4,600 ลดเหลือ 3,500

หั่นราคาท้าโควิด

ตู้แขวนเสื้อ SG-18D 
ขนาด 91 x 53 x 183 ซม. พร้อมกระจกและแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา,ครีม
ราคาปกติ 4,300 ลดเหลือ 3,200

สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน
ราคาปกติ 4,600 ลดเหลือ 3,500

หั่นราคาท้าโควิด

ตู้แขวนเสื้อ SG-1812
ขนาด 118 x 45 x 183 ซม. พร้อมกระจกและแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา,ครีม
ราคาปกติ 4,300 ลดเหลือ 3,200

สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน
ราคาปกติ 4,600 ลดเหลือ 3,500

หั่นราคาท้าโควิด

ตู้แขวนเสื้อ SG-1812D 
ขนาด 118 x 53 x 183 ซม. พร้อมกระจกและแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับ

สีเทา,ครีม
ราคาปกติ 4,300 ลดเหลือ 3,200

สีเทาควัน, เทาเขียว, เทาน้ำเงิน
ราคาปกติ 4,600 ลดเหลือ 3,500